- A -

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.

- B -

Biriniz ayakta iken gazaba gelecek olursa hemen oturuversin, gazabı geçerse ne ala, geçmezse yanı üzerine yatıversin.

- C -

Canı yanan sabretsin! Can yakan, canının yanacağı günü beklesin...

- Y -

Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancılardan yazılır.

- Z -

Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır.